triptyk förlag har upphört, men det går bra att beställa boken
Ö-gonblick - bilder av Mälarens människor av Ann-Christine Kihl
direkt från författarens handelsbolag Kihlscript.

Ring eller skicka e-post!

E-post:
Kihlscript, goran.kihl@bredband.net

Telefonnummer:
073-910 60 00
021-231 65 (kvällstid, helger)

Kihlscripts hemsida:
http://www.kihlscript.info.se